Therapeutisch Centrum Haket

De Praktijk

Zaakvoerster is Gerdy Haket-Christiaans. Naast de algemene kinesitherapie heeft zij zich bekwaamd in oedeemtherapie (o.a. manuele lymfedrainage) en behandeling bij bekkenklachten. Een ander aandachtsgebied is de kinesitherapeutische zorg voor baby's en jonge kinderen.

Naast de Belgische erkenning om de titel kinesitherapeut te voeren heeft zij ook de Nederlandse bevoegdheid om te werken als 'fysiotherapeut'. Zij is in Nederland dan ook ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register en voldoen aan de eisen van het beroepsgenootschap KNGF. Dit laatste kan voordelen hebben voor mensen die in België wonen en in Nederland werken en verzekerd zijn voor ziektekosten.

Alle behandelingen vinden op afspraak plaats. Dit geeft de gelegenheid om ongestoord ruim tijd te besteden aan zaken die belangrijk zijn om tot een goede behandeling te komen.

Bij de eerste afspraak vindt altijd eerst een uitgebreid vraaggesprek plaats over de klachten en eventuele voorgeschiedenis. Bij sommige klachten wordt u daarnaast gevraagd thuis een uitgebreide vragenlijst in te vullen; deze wordt gebruikt om een zo optimaal mogelijk behandelplan te kunnen opstellen. Ook verslagen van medische onderzoeken kunnen van belang zijn; breng deze dus liefst mee bij de eerste afspraak.

Na het vraaggesprek vindt lichamelijk onderzoek plaats en in overleg met u wordt de behandeling gestart. Tijdens elke volgende behandeling wordt de situatie geëvalueerd en de therapie zo nodig aangepast.

Na afronding van de behandelserie wordt een verslag gemaakt voor de voorschrijvend arts; dit wordt in principe altijd met u doorgenomen tenzij u daar geen prijs op stelt of er dringend overleg met de betreffende arts noodzakelijk is.

In de praktijk wordt vrijwel alle informatie digitaal opgeslagen zodat van iedere patiënt een "elektronisch behandeldossier" wordt vastgelegd. Hierin staan onder meer persoonlijke gegevens, behandelgegevens en overige gegevens die relevant voor de behandeling kunnen zijn. Op deze manier blijft uw privacy optimaal gewaarborgd. Aan het einde van uw behandelserie zal de voorschrijvend arts worden geïnformeerd over het verloop van de behandeling. In overleg kan besloten worden om ook eerder contact op te nemen met uw huisarts of specialist (via een brief of telefonisch)