Therapeutisch Centrum Haket

Kinesitherapie

De behandeling

Uw kinesist adviseert, behandelt en begeleidt. De kinesitherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, elektrotherapie, advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is of leert u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.<

Aangezien de kinesist kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, wordt er steeds vaker gewerkt met vaste richtlijnen als leidraad voor de behandeling, maar uiteindelijk is elk mens weer anders, is elke klacht anders en reageert elk lichaam anders. Als daar aanleiding toe is, kan besloten worden om van de richtlijn af te wijken. Het uitvoeren van een behandelreeks is en blijft hierdoor maatwerk en zal zoveel mogelijk worden toegespitst op de persoonlijke situatie.

Oefentherapie

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Deze is onder meer bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van spieren en gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. Verder kan hiermee ook een betere houding worden aangeleerd en een beter evenwichtsgevoel worden gerealiseerd. Het is belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Als onderdeel van de behandeling doet u daarom zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam. Ter ondersteuning van de oefentherapie kan ook gebruik worden gemaakt van massagetechnieken om de conditie van de spieren te verbeteren.

Preventie

De kinesist geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat. De inhoud van de behandeling staat nooit van tevoren vast en is toegespitst op uw persoonlijke situatie. Dit kan in één behandelperiode sterk wisselen. Dit kan met de intensiteit van uw klachten te maken hebben, met uw gemoedstoestand, maar hangt ook af van het moment van de dag. Belangrijk is dat u altijd duidelijk probeert aan te geven wat u voelt en hoe u zich voelt en te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Uw feedback en evaluatie van de behandeling zijn een voorwaarde om u effectief te kunnen behandelen. Goede communicatie tussen u en uw kinesist draagt bij aan uw herstel!