Tarieven

Iedereen heeft recht op een onbeperkt aantal behandelingen bij de kinesitherapeut mits voorschrift van een arts. Wat wel beperkt is, is de terugbetaling.

Voor courante aandoeningen (bijvoorbeeld een enkelverstuiking of rugklachten) betaalt u het tarief zoals onderaan deze pagina vermeld per behandeling. Hiervan krijgt u per diagnose voor maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar, € 16,69 terugbetaald door uw ziekenkas. Daarna zakt de terugbetaling nog verder per sessie. Op uw voorschrift staan maximaal 18 behandelingen. Eventueel kan, onder voorwaarden, aan de ziekenkas toestemming gevraagd worden voor behandeling met hoge terugbetaling van een tweede pathologische situatie

Daarnaast kan de adviserend geneesheer ook een pathologische situatie erkennen onder de F- en E- noemer. Samengevat komt het er op neer dat u na bijvoorbeeld een grote operatieve ingreep of bij gangmoeilijkheden u maximaal 60 behandelingen tegen een hogere terugbetaling kunt krijgen.

Bij lymfoedeem, een ernstige zenuw- of spieraandoening kunt u zelfs recht hebben op een onbeperkt aantal behandelingen die aan een hoog tarief door de mutualiteiten worden terugbetaald. Bij een E- of F-pathologie zal de verwijzend arts maximaal 30 behandelingen per voorschrift noteren.

De meeste recente tarieven kunt U altijd terugvinden op de website van het RIZIV.